بحث همراه انتقال تصویری سینمای سینمایی

بحث: همراه انتقال تصویری سینمای سینمایی اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار اجتماعی جامه سیاسی از تن در می‌آورم و جامه خدمت می‌پوشم/ بدهی بیش از3000میلیاردی شهرداری به دولت ، نجفی

محمدعلی نجفی با حضور در شورای منتخبان پنجمین دوره شورای شهر تهران، با اعلام شعار «شهر امید، همکاری و شکوفایی»، برنامه‌هایش را جهت تصدی شهرداری پایتخت کشور عزیزم

جامه سیاسی از تن در می‌آورم و جامه خدمت می‌پوشم/ بدهی بیش از3000میلیاردی شهرداری به دولت ، نجفی

نجفی:جامه سیاسی از تن در می آورم و جامه خدمت می پوشم/بدهی بیش از3000میلیاردی شهرداری به دولت

عبارات مهم : ایران

محمدعلی نجفی با حضور در شورای منتخبان پنجمین دوره شورای شهر تهران، با اعلام شعار «شهر امید، همکاری و شکوفایی»، برنامه هایش را جهت تصدی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی یکی از کاندیداهای تصدی پست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران صبحگاه امروز (چهارشنبه) با حضور در شورای منتخبان پنجمین دوره شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به تشریح برنامه های خود پرداخت و با اشاره به شعار «شهر امید، همکاری و شکوفایی» به عنوان شعار مهم خود گفت: قطعا با امید می توان آرامش و نشاط را در شهروندان ایجاد کرد. در پی آن باید با جلب همکاری مردم، شهر را به شکوفایی رساند. قطعا امید، مقدمه ایجاد همکاری خواهد بود.

جامه سیاسی از تن در می‌آورم و جامه خدمت می‌پوشم/ بدهی بیش از3000میلیاردی شهرداری به دولت ، نجفی

وی افزود: باید در همان سال اول برنامه، شاخص هایی را به کار گیریم تا میزان امید و در پی آن همکاری را زیاد کردن دهیم و این معیارها نیز باید اندازه گیری شوند تا نهایتا شهر به طور کامل به شکوفایی برسد.

این کاندیدای تصدی پست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه «رویکرد مهم و خطوط کلی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در 8 سال آینده در برنامه ای که امروز تشریح خواهم کرد، اعلام می شود» گفت: البته این برنامه ضعف هایی نیز دارد، چراکه به بعضی از موارد می شد توجه بیشتری کرد که قطعا این عنوان لحاظ خواهد شد. نشانه مهم برنامه ارتقای زندگی شهروندان در همه جنبه های آن بوده است و در این راستا توجه خاص ای به اسناد فرادست ملی و سیاست های کلی مربوط به اداره شهر شده است است.

محمدعلی نجفی با حضور در شورای منتخبان پنجمین دوره شورای شهر تهران، با اعلام شعار «شهر امید، همکاری و شکوفایی»، برنامه‌هایش را جهت تصدی شهرداری پایتخت کشور عزیزم

نجفی با تاکید بر اینکه چشم انداز ما 8 ساله بوده هست، گفت: نمی شود ظرف چهار سال چشم انداز درستی را آینده نگری کرد لذا ما چشم انداز 8 ساله ای را برنامه ریزی کرده ایم. در حقیقت این چشم انداز در دو حوزه افق 1404 و برنامه های شهرداری تقسیم بندی شده است هست. همچنین جنبه های مدیریت شهر و ماموریت ها نیز به صورت تفکیک شده است در نظر گرفته شده است اند. بی تردید در پی این تفکیک ها عنوان های راهبردی نیز در دو حوزه مباحث راهبردی شهر و مباحث راهبردی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تقسیم بندی شده است است.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی همچنین راجع به مناسبات خود با دولت و سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی گفت: مناسبات مدیریت شهری و حاکمیت در دهه های اخیر در برنامه من با ذکر چالش ها و پرسشها موجود مطرح شده است است و راهکارهای آن نیز به طور مشخص ذکر شده، امروز در مدیریت شهری فعلی همگرایی وجود ندارد و یا بسیار ضعیف هست. مدیریت هماهنگ شهری که سال ها با عنوان مدیریت یکپارچه شهری مطرح می شد تنها در اوضاع فعلی یک شعار محسوب می شود و هیچ اقدام عملی جهت تحقق آن صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: حتی در خود شهرداری مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده و اعتقاد دارم در گام اول باید به دنبال تحقق مدیریت هماهنگ شهری باشیم و با همه دستگاه ها در حوزه ارائه خدمات به شهروندان هماهنگی مورد نیاز را ایجاد کنیم.

جامه سیاسی از تن در می‌آورم و جامه خدمت می‌پوشم/ بدهی بیش از3000میلیاردی شهرداری به دولت ، نجفی

نجفی در بخش دیگری از تشریح برنامه های خود جهت تصدی پست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به مسئله زیاد کردن ظرفیت محلات و به تعبیری محله محوری اشاره کرد و افزود: تقویت شورایاری ها و مناطق باید در دستور کار قرار گیرد و قطعا اساس برنامه ریزی های شهرداری باشد. باید بهره وری در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران که امروز میزان آن بسیار پایین است زیاد کردن پیدا کند و توجه به آن نیز به صورت خاص مد نظر قرار گیرد.

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به 63 هزار و 600 نیروی مشغول به کار مجموعه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و افزود: آیا بهره وری این تعداد نیرو همین مقداری است که امروز مشاهده می کنیم و یا می توان بهره وری آنها را به چندین برابر زیاد کردن دهیم. با مشاهده چارت سازمانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران امروز نه تنها گیج بلکه وحشت زده می شویم؛ آیا که با تداخل های متعدد مواجه می شویم. جهت مثال تمامی معاونت ها، بخش برنامه ریزی دارند و هر یک به صورت مجزا فعالیت می کنند.

محمدعلی نجفی با حضور در شورای منتخبان پنجمین دوره شورای شهر تهران، با اعلام شعار «شهر امید، همکاری و شکوفایی»، برنامه‌هایش را جهت تصدی شهرداری پایتخت کشور عزیزم

30 درصد مدیریت های سطوح متفاوت را در اختیار زنان و جوانان قرار می دهم

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به توانمندسازی و ایجاد وقت حضور زنان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و افزود: بی تردید 30 درصد مدیریت های سطوح متفاوت در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در صورت گزینش من در اختیار زنان و جوانان قرار خواهد گرفت.

وی بر بازبینی فرآیندها و کم کردن فرآیندهای موازی در ساختار سازمانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر 1500 مدیر در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران حضور دارند که حتما می شود این رقم را کم کردن داد و به این ترتیب به چابک سازی شرکت کمک کرد. به نظرم “دستگاه بازرسی موجود نیز کارا نیست، بر همین اساس طرحی جهت ایجاد یک سیستم بازرسی مخفی با بهره گیری از توان کارکنان بازنشسته” مطرح کردم که موجب بهینه شدن منابع در حقیقت مدیریت منابع و مصارف در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خواهد شد.

جامه سیاسی از تن در می‌آورم و جامه خدمت می‌پوشم/ بدهی بیش از3000میلیاردی شهرداری به دولت ، نجفی

مشخص نیست که میزان هولوگرام های داده شده است به شهروندان تهرانی چقدر است

نجفی ادامه داد: در حال حاضر 22 درصد درآمدهای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پایدار است و اگر رقمی بالاتر از این به وسیله شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح می شود مغایر گزارش های ارائه شده است هست. هنوز در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مشخص نیست که میزان هولوگرام های داده شده است به شهروندان چقدر هست. در حقیقت دوستان در شهرداری یا می دانند و نمی خواهند آن را اعلام کنند و یا اصلا خود مجموعه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز از تعداد آنها بی خبر است.

هیچ یکپارچگی اطلاعاتی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود ندارد

بدهی بیش از 3000 میلیاردی شهرداری به دولت

وی تاکید کرد: هیچ یکپارچگی اطلاعاتی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود ندارد و رقم مطالبات شهرداری به خاص در حوزه وصول چک ها مشخص نیست و از بحران بسیاری برخوردار هست. وزارت اقتصاد و دارایی عقیده دارد که نه تنها دولت به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بدهی ندارد بلکه 3230 میلیارد تومان هم از شهرداری طلبکار است.

شهرداری از رانت امکانات خود استفاده می کند

وی با تاکید بر بهره گیری از تنوع تامین مالی پروژه ها در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: از بعضی از مواردی در حوزه تامین مالی پروژه ها در سال های اخیر استفاده شده است ولی باید در جهت کم کردن تصدی گری و برون سپاری که از اهمیت بسیاری برخوردار است گام های موثری برداشته شود. شهرداری الی ماشاءالله در تصدی های غیر مهم وارد شده است هست. جهت مثال امروز شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انتشارات به راه انداخته در حالیکه بسیاری از انتشارات های داخلی رو به ورشکستگی هستند؛ جهت اینکه شهرداری از رانت امکانات خود استفاده می کند.

وی ادامه داد: در کجای دنیا شهرداری یک روزنامه سراسری کاملا سیاسی دارد. البته این گفته من به این معنا نیست که همین فردا همشهری را تعطیل خواهیم کرد. ولی مقرر است که ما به شهر خدمت کنیم.

در دل شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران یک سیستم هوشمند یکپارچه وجود ندارد

نجفی در بخش دیگری از صحبت های خود به هوشمندسازی شهر و شهرداری اشاره کرد و افزود: این عنوان می تواند یکی از مزیت های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران محسوب شود. در دل شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران یک سیستم هوشمند یکپارچه وجود ندارد و از سامانه های نرم افزاری استفاده درستی نمی شود. باید خدمات و ماموریت های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تا جایی که امکان دارد بر روی فضای وب قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دفاتر خدمات شهر از اهداف اولیه خود منحرف شده است اند افزود: امروز این دفاتر یک شکل کاریکاتوری از ارتباط شهروندان با شهرداری را به نمایش گذاشتند لذا لزوم بازبینی اساسی در این کار و روند فعالیت آنها وجود دارد.

این کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تقویت سرمایه اجتماعی و همکاری عمومی را یکی از مباحث مهم برنامه خود خواند و اظهار کرد: جهت استفاده از همه ظرفیت های شهر باید تقویت سرمایه اجتماعی و همکاری عمومی محقق شود. امروز چالش واقعی ما عدم امنیت در شهر هست. بی تردید باید احساس امنیت در شهر را ایجاد کنیم و این امنیت نیز باید در دو بعد فیزیکی و روانی محقق شود. محله محوری، استقرار نظام شایسته سالاری که موجب ارتقای رضایتمندی کارمندان می شود و توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر، همه و همه باید به طور جد در کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مد نظر باشد و ما این مباحث را اولویت های برنامه خود قرار داده ایم.

می توانستیم امروز پایتخت کشور عزیزمان ایران را به یک باغ شهر تبدیل کنیم

وی تاکید کرد: می توانستیم امروز پایتخت کشور عزیزمان ایران را به یک باغ شهر تبدیل کنیم؛ البته با وضعی که دنبال شده است است این کار دیگر به سادگی انجام نخواهد شد؛ ولی باید به سمتی حرکت کنیم که با هر نوع تعرض با باغات شورا و شهرداری قاطعانه برخورد کنند. باید در جهت صیانت از باغات گام های بلندی برداشته شود.

نجفی بر مدیریت علمی منابع آب به عنوان یک چالش جهانی در سطح شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و افزود: نشانه راهبردی مدیریت بهینه منابع آب باید در هر دو بخش آب های خام و آشامیدنی اجرایی شود. باید در حوزه فاضلاب و برگشت آب به تناوب مصرف از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی و داخلی بهره بگیریم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به ایمنی، تاب آوری و مقابله با مخاطرات شهری اشاره کرد و افزود: مخابرات و صدا و سیما می توانند از سیستم های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به عالی ترین شکل ممکن بهره بگیرند. امروز باید در حوزه ایمنی و تاب آوری شهری به مسائلی همچون سرقت، اعتیاد و مواد مخدر در جهت تحقق ایمنی شهروندان توجه خاص ای داشته باشیم و راهکارهای مناسبی ارائه کنیم. لذا به همین جهت تشکیل سیستم های مردمی داوطلب مهم به نظر می رسد. امروز در هنگام بروز حوادث با هجوم مردمی مواجه هستیم. لذا نیاز است تیم هایی از داوطلبان تشکیل و با ارائه آموزش های مورد نیاز به آنها و در تعامل همکاری با بسیج و دستگاه های ذیربط هنگام بروز حوادث با یک فراخوان از این نیروی مردمی بهره بگیریم. نمونه های تشکیل چنین تیم هایی در شهرهای دنیا وجود دارد.

نجفی در بخش دیگری از تشریح برنامه خود به فقر نمادهای معماری و شهری در کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و افزود: در این حوزه با فقرنمادهای معماری و شهری مواجه ایم به شکلی که آنچه که موجود است در شأن مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران و کشور عزیزمان ایران نیست. ما ملتی هستیم که به خلاقیت های معماری خود افتخار می کنیم. آیا امروز از منظر شهری و نمادهای شهری اوضاع پایتخت مناسب هست. لذا باید به تدریج به سمت بازآفرینی شهری حرکت کنیم.

وی در ادامه به صورت تیتر وار به بخش های باقیمانده از برنامه چهار ساله خود جهت تصدی پست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به موضوعاتی همچون بازسازی بافت فرسوده اشاره کرد و افزود: 3600 هکتار بافت فرسوده در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد که 188 هزار قطعه مسکونی در آن جای گرفته است.

این کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: حمل و نقل و ترافیک که در طرح جامع آینده نگری شده است بود باید 75 درصد سفرها از طریق حمل و نقل عمومی باشد که امروز محقق نشده هست. در حوزه اقتصاد شهری که از اهمیت بسزایی برخوردار است باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم. قطعا شورای شهر 21 نفره که پشت آن مطالبه و امید میلیون ها نفر است هر کسی در هر جایی که بتواند به این شورا یاری کند و این کار را انجام ندهد جفا کرده لذا بنده به عنوان عضو بیست و دوم شورا هر چه که در توان داشته باشم به کار می گیرم و امیدوارم شما نیز مرا بپذیرید. رویکرد من جهت مدیریت و مدیران در صورت گزینش عوض کردن تدریجی و بدون وارد شدن لطمه به خدمات شهر خواهد بود. بی تردید نیروهای شایسته و خدوم در سطوح شهرداری که امروز در حال انجام وظیفه هستند به کار گرفته خواهند شد. مدیریت شهرداری باید فراجناحی باشد. هر چه این مدیریت سیاسی شود بی تردید از انجام ماموریت های خود دور خواهد شد.

هیچ ارتباط تشکیلاتی و تعهدآور با هیچ حزب و گروهی ندارم

از همان روز اول جامه سیاسی از تن در می آورم و جامه خدمت خواهم پوشید

وی تاکید کرد: در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران باید به عنوان یک دستگاه حرفه ای نگاه حرفه ای داشته باشیم و در این راستا نیز مدیریت سیاسی جایی ندارد. بنده با تمام جریانات و احزاب اصلاح طلب ارتباط داشتم ولی امروز صراحتا اعلام می کنم هیچ ارتباط تشکیلاتی و تعهدآور با هیچ حزب و گروهی ندارم. اگر به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش شوم و این “بار” بر عهده من گذاشته شود خوشحال خواهم شد آیا که امکان خدمت به شهروندان جهت من فراهم شده است هست. بی تردید در صورت گزینش بنده از همان روز اول جامه سیاسی از تن در می آورم و جامه خدمت خواهم پوشید. شهردار باید موضعی فراجناحی داشته باشد.

نجفی شایستگی انجام مسئولیت از جهات مختلف، عدم شائبه در خصوص پرسشها مالی، همکاری و تسهیل گری و توجه به سرمایه اجتماعی و قانون پذیری را از ملاک های گزینش خود جهت مدیران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خواند و افزود: متاسفانه امروز شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به یک لغزش گاه مالی جهت مدیران و پرسنل خود تبدیل شده است لذا هر فردی که شائبه مالی داشته باشد جهت همکاری در شهرداری تحت مدیریت من دعوت نخواهد شد. قطعا در مورد زنان تبعیض مثبت وجود دارد تا از توان آنها در تصدی های مدیریتی بهره کافی گرفته شود.

وی تاکید کرد: در سیستم مدیریت خود توصیه پذیر نیستم و امروز حتی جهت یک مدیر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تصمیم نگرفتم. رزومه ها را بررسی می کنم ولی یقینا توصیه پذیر نیستم. امیدوارم عالی ترین تصمیم را اعضای شورا بگیرند و عالی ترین فرد جهت تصدی پست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه و بعد از تشریح برنامه های این کاندیدای تصدی پست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هر یک از منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از محمدعلی نجفی سوالاتی را در حوزه های تبدیل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به یک جهانشهر، توجه خاص به سرمایه انسانی، مشورت نجفی با مدیر جمهور جهت کاندیدا شدن تصدی پست شهرداری تهران، تعامل و همکاری میان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و دولت، رویکرد نظارت پذیری بر مجموعه شهرداری تهران، اعلام عدم میل به جهت استفاده از این پست جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، اعلام سیاست ها و راهبردهای شهرسازی در شهرداری تهران، تحقق عدالت و توزیع برابر منابع در شهر تهران، مقابله با فساد نهادینه شدن در شهرداری تهران، بهره گیری از ظرفیت جوانان و زنان و همچنین توانمندسازی معلولان، وابستگی به احزاب و مجموعه های سیاسی و داشتن گرایشات سیاسی، عنوان محیط زیست و حمایت از تشکل های مردمی، بهره گیری از بازنشسته های شهرداری تهران، برنامه جهت شهروندان شهر ری، تعامل با سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی، داشتن برنامه جهت ایجاد ورود افراد خارجی و تامین امکانات متناسب با شأن مهمانان خارجی، نحوه تعامل شورای شهر و شهردار، راجع به اوضاع فعلی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و همچنین تشریح برنامه ها در جهت واگذاری پروژه ها سوالاتی از این کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران شد که اودر پاسخ به این سوالات گفت: با آقای دکتر روحانی پیش از قبول کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مشورت کردم که به ایشان گفتم بعد از 14 سال اگر شهردار شوم بین دولت و شهرداری هماهنگی ایجاد می شود که این هم به نفع دولت و هم به نفع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

وی افزود: نظارت پذیر بودن هر مدیری در هر سطحی باید محقق شود. ما در دو عنوان وضع مقررات جهت اداره شهر و نظارت بر عملکرد مدیران در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به کمک کارشناسان و شورا نیازمندیم تا ابزارهای نظارتی و سیستم های تازه در جهت نظارت بهتر تعبیه شود.

قراردادهای بیش از یک میلیارد تومان شهرداری را روی سایت قرار می دهیم

نجفی ادامه داد: ظرف ماه های آینده تمام قراردادهای شهرداری را که بیش از یک میلیارد تومان باشند به روی سایت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار خواهیم داد که به تبع این عمل شفافیت ایجاد خواهد شد. من شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را چهار ساله نمی بینم لذا باید بنیانی بگذاریم که پرسشها مالی کاملا براق شوند. باید به دنبال ظرفیت های خالی درآمد در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باشیم. تا هنگامی که درآمد سهل الوصول و البته خلاف مانند فروش تراکم مازاد وجود دارد شهرداری به دنبال پیدا کردن درآمد پایدار سالم نخواهد رفت. بی تردید بعضی پروژه های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران می تواند با هزینه کمتری به اتمام برسد و تنها نیازمندی آن اعمال مدیریت هزینه ها در پروژه است که همه این موارد با براق سازی مرتبط است.

وی تاکید کرد: تصور می کنم چهار سال آینده در صورت گزینش جهت تصدی پست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران آخرین دوره مدیریتی من در نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران خواهد بود. اعتقاد دارم نباید هیچ مدیری از هیچ نظارتی در زمینه های مالی و سایر حوزه ها فرار کند. بی تردید من چنین کاری را نخواهم کرد. باید جهت ایجاد درآمدهای پایدار از ظرفیت های زیادی که در حوزه هایی همچون پسماند و تفکیک و بازیافت وجود دارند بهره بگیریم. موارد زیادی جهت درآمدهای پایدار آینده نگری شده است است ولی شهرداری به دنبال آنها نرفته است.

نجفی در خصوص بافت های فرسوده تصریح کرد: بافت های فرسوده به دو علت مغفول مانده که یکی نبود سیاست ها و روش مشخص است و دیگری عدم هماهنگی و همراهی با دولت، که امروز فضا فضای هماهنگی و همدلی است.

وی در تشریح برنامه پنج ساله دوم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز گفت: این برنامه را برنامه خوبی نمی بینم و کسانی که مسئول تهیه آن بوده اند نیز از آن دفاع نمی کنند. باید تدوین برنامه سوم را از سال 1397 شروع کنیم.

این کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تاکید بر حمایت از تشکل های مردمی تصریح کرد: در مباحث مختلفی همچون محیط زیست از این تشکل ها حمایت خواهم کرد. آیا که اینها در مباحث مختلفی از جمله نظارت و تحقق اهداف شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران می توانند نقش بسزایی داشته باشند. به عنوان نمونه در حوزه ایستگاه های متناسب جهت حضور معلولین که تنها در حال حاضر پنج ایستگاه است می توان از ظرفیت تشکل های مردمی استفاده کرد.

هیچ نوع فساد و کلکی را نمی پذیرم

وی با تاکید بر اینکه هیچ نوع فساد و کلکی را نمی پذیرد افزود: آیا اصرار می شود که شهرداری وارد هر کاری شود. علت آن است که این عنوان و عدم برون سپاری جهت بسیاری سود دارد. قطعا تغییرات در صورت گزینش من عمدتا در رویکردها و برنامه ها خواهد بود؛ البته در نیروها نیز تغییراتی اعمال می شود.

نجفی راجع به عنوان محیط زیست گفت: هنگامی که در شورا خدمتگزار مردم بودم برنامه جامع محیط زیست تدوین شد؛ ولی ظاهرا بعدها به بایگانی سپرده شد. در دولت نیز برنامه ای تدوین شده است که می توان با هماهنگی میان این دو برنامه و به صورت یکسان عنوان محیط زیست را در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پیگیری کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص حوزه حمل و نقل ضمن اشاره به اهمیت این حوزه تاکید کرد: به طور کامل از ظرفیت های موجود استفاده نشده، امیدواریم با ارتقای ظرفیت ها بتوانیم گام های موثری در حوزه حمل و نقل برداریم.

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: حتما در مدیریت هایی که به وسیله بنده دعوت به کار می شوند از بازنشستگان نیز استفاده خواهد شد. ولی اصل جهت ما استفاده از بازنشستگان نیست. در حوزه ترافیک باید به مسائلی همچون اصلاح هندسی، فرهنگ ترافیک و عملکرد پلیس راهور توجه خاص شود. عملکرد پلیس راهور باید مبتنی بر داده کاوی باشد. در برنامه ها قطعا باید مردم ری نیز مورد توجه جدی قرار گیرند.

در شهرداری کار سیاسی نخواهیم کرد

آوردن مدیران از بیرون مجموعه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران کار درستی نبود

مدیریت 12 ساله گذشته را قطعا درست نمی دانم

وی تاکید کرد: در شهرداری کار سیاسی نخواهیم کرد و گزینش های ما نیز سیاسی نخواهد بود. ولی بی تردید من یک فرد سیاسی هستم و این برنامه نیز برخواسته از تفکر اصلاح طلبانه در مدیریت شهری هست. نباید جهت دستگاه فراجناحی شهرداری به دنبال مجری سیاسی بود. کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حتما باید جهانی شود و باید راهکارهای مناسب با آن تبیین شود.

نجفی در خاتمه گفت: مدیریت 12 ساله گذشته را قطعا درست نمی دانم آیا که آمرانه بوده و از اشتباهات اساسی برخوردار هست. آوردن مدیران از بیرون مجموعه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران آن هم تنها از یک یا دو دستگاه کار درستی نبوده و در این مدیریت شهری رویکردهای انسانی مورد قبول نبوده و شهر انسان محور نبوده هست. لذا این رویکرد را قبول ندارم. متاسفانه رویکرد مشارکتی مورد قبول این مدیریت شهری نبودهاست، به گونه ای که شورایاری ها نیز در این دوره تضعیف شده است اند.

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | برنامه | مدیریت | برنامه | مدیریت | شهرداری | برنامه ریزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs