بحث همراه انتقال تصویری سینمای سینمایی

بحث: همراه انتقال تصویری سینمای سینمایی اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اگر بابک زنجانی بگوید پولها کجاست، می‎شود از او گذشت ، خاطره باهنر از تخلف احمدی‎نژاد

زمانی بود که ما در مجلس هشتم قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان را تصویب کردیم. آقای احمدی‌نژاد می‌گفت که این قانون را قبول ندارد و مدتی هم در همین ‌راستا وزیری به

اگر بابک زنجانی بگوید پولها کجاست، می‎شود از او گذشت ، خاطره باهنر از تخلف احمدی‎نژاد

خاطره باهنر از تخلف احمدی‎نژاد / اگر بابک زنجانی بگوید پولها کجاست، می‎شود از او گذشت

عبارات مهم : قانون

زمانی بود که ما در مجلس هشتم قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان را تصویب کردیم. آقای احمدی نژاد می گفت که این قانون را قبول ندارد و مدتی هم در همین راستا وزیری به مجلس معرفی نکرد.

روزنامه وقایع اتفاقیه با محمدرضا باهنر مصاحبه ای انجام داده است.

اگر بابک زنجانی بگوید پولها کجاست، می‎شود از او گذشت ، خاطره باهنر از تخلف احمدی‎نژاد

بخشی از مصاحبه را می خوانید:

در ماه های گذشته بحث تخلفات محمود احمدی نژاد مطرح شده است هست. موضوعی که در این میان مطرح می شد این است که آیا در مجلس و زمانی که این تخلفات مطرح بوده و احمدی نژاد سر کار بوده هست، این تخلفات مورد بررسی قرار نگرفته اند؟

تخلفاتی که از لحاظ مالی در کشور رخ می دهد مشمول بر بخش های گوناگونی هست. بعضی از بین بردن می کنند که همان سوءاستفاده شخصی و اختلاس است و یک سری هم هستند که ضررهایی را به کشور وارد می کنند که با وجود آنکه چیزی به جیب خودشان نرفته است ولی باعث حیف شدن منافع کشور شده است اند. اگرچه من مدعی هستم، حیف هایی که در کشور می شود صدها برابر میل ها است.

زمانی بود که ما در مجلس هشتم قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان را تصویب کردیم. آقای احمدی‌نژاد می‌گفت که این قانون را قبول ندارد و مدتی هم در همین ‌راستا وزیری به

موقعیت های بسیاری استفاده نمی شود و بهره های بسیاری که از منافع ملی برده نمی شود ولی درحال حاضر بحث در مورد جرم شخصی یا خیانت به کشور هست. من فکر می کنم که باید این دو مورد را از هم جدا کرد. یک سری از مدیران ما تخلف قانونی کردند ولی سوءاستفاده شخصی نکرده اند و یک عده تخلف قانونی و سوءاستفاده شخصی را با هم انجام داده اند و عده ای هم هستند که سوءاستفاده شخصی کردند ولی تخلف قانونی نداشته اند. به بیان دیگر از راه های قانونی رفته اند و سوءاستفاده شخصی کرده اند.

ابتدا باید این دو بخش را از هم جدا کنیم لیکن قضاوت مردم بر پایه همین پرسشها قرار می گیرد. زمانی است که فرد متهم به این می شود که یک سری امکانات شخصی را جهت خود یا اطرافیانش برمی دارد و زمانی فردی می توانسته منفعت کشور را حفظ کند که غفلت کرده است.

در واقع این تخلفاتی که حالا در دیوان محاسبات مطرح می شود دو نوع هستند، یا طرف پول را آنجایی که که باید خرج می کرده نکرده است نه اینکه این پول به جیبش رفته باشد بلکه به عنوان نمونه می بایست بیمارستان بسازد ولی رفته با آن پول بتون ساخته هست. نه تنها مجازات های این گونه جرایم با هم تفاوت دارد بلکه حیثیت آنها هم با هم تفاوت بسیار دارد که یک نفر تخلف کرده باشد یا آنکه سوءاستفاده شخصی. از این بابت من اعتقاد دارم که باید پیگیری شود.

اگر بابک زنجانی بگوید پولها کجاست، می‎شود از او گذشت ، خاطره باهنر از تخلف احمدی‎نژاد

شما به عنوان معاون نظارت مجلس در آن سال ها در جریان بودید و گزارش های مجلس را بررسی می کردید؟

بله، ما در جریان بودیم و برخورد هم می کردیم. اجازه دهید خاطره ای در این مورد از روزهای حضورم در معاونت نظارت تعریف کنم. زمانی بود که ما در مجلس هشتم قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان را تصویب کردیم. آقای احمدی نژاد می گفت که این قانون را قبول ندارد و مدتی هم در همین راستا وزیری به مجلس معرفی نکرد.

زمانی بود که ما در مجلس هشتم قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان را تصویب کردیم. آقای احمدی‌نژاد می‌گفت که این قانون را قبول ندارد و مدتی هم در همین ‌راستا وزیری به

یک شرکت تربیت بدنی و یک شرکت ملی جوانان داشتیم و ما هم دیدیم که آقای احمدی نژاد بنای معرفی وزیر ندارد. یک روز صبح من به عنوان معاونت نظارت نامه ای به رییس خزانه داری کل کشور نوشتم که این قانون تصویب شده است و از امروز هر یک ریال پولی که به شرکت تربیت بدنی و شرکت جوانان تخصیص داده شده است داده شود یک تخلف مالی است و شما باید در محاکم قضایی پاسخگو باشید.

این شد که وزیر را به مجلس معرفی کردند؟

بله، سه روز بعد وزیر را به مجلس معرفی کرد لیکن برخورد، یک برخورد کاملا قانونی بود. هیچ کاری به دولت هم نداشتم و نه به رییس جمهور نامه نوشتم و نه معاون اول بلکه به عنوان معاون نظارت مجلس به دو مرجع یعنی وزیر اقتصاد و رییس خزانه داری کل کشور نامه نوشتم و جلوی بی قانونی را گرفتم. به خود رؤسای شرکت های تربیت بدنی و ملی جوانان نامه نوشتم که پست تان غیرقانونی است و در مورد هر یک ریالی که دریافت کنید باید پاسخگو باشید.

اگر بابک زنجانی بگوید پولها کجاست، می‎شود از او گذشت ، خاطره باهنر از تخلف احمدی‎نژاد

بعدا هم از این بی قانونی به قوه قضاییه شکایت کردید و حتی آقای احمدی نژاد به دادسرا هم احضار شد که نتیجه ای نداشت.

بله، شکایت کردیم. دولت وقت یک لایحه هم به مجلس آورد تا آن مدتی که با عدم معرفی وزیر به مجلس تخلف کرده بود را ببخشیم.

و بخشیدید؟

بله، مجلس تصویب کرد. بالاخره مقصود ما این بود که این اتفاق بیفتد و این اتفاق هم افتاد. واقعیت قضیه هم این نبود که ما بخواهیم رییس تربیت بدنی را به زندان بیندازیم که تو پستت غیرقانونی بوده هست. مقصود ما اجرای قانون بود. از این دست کارها تا جایی که می توانستیم انجام می دادیم ولی یک سری کارها بود که نمی شد جلوی آن را گرفت. به عنوان مثال روزهای تحریم بود و باید تحریم ها دور زده می شد. شاید بعضی از این کارها از لحاظ مقررات بین المللی درست نبود ولی تحریم غیرمنصفانه خشنی علیه کشور طراحی شده است بود که باید دور زده می شد.

این دور زدن ها بعضا با قوانین موضوعه کشور وفق نداشت. الان به عنوان نمونه پرونده بابک زنجانی را در نظر بگیرید. بسیاری از موارد این پرونده در روزهای تحریم شکل گرفت. همین الان هم اگر آقای بابک زنجانی و اطرافیانش اعلام کنند امکاناتی که گرفتند را کجا بردند شاید بتوان از جرم های بابک زنجانی هم گذشت. البته من قاضی نیستم ولی باید روشن شود که پول ها کجا خرج شده است است.

اما باور عمومی این است که تخلفات آقای احمدی نژاد به صورت کلی بررسی نشده و بنایی هم جهت این کار وجود ندارد. چه پاسخی جهت این عنوان دارید؟

این باور دقیقی نیست. در این گونه موارد هم اصولا ترجمه سیاسی می شود یعنی به متهم این گونه نگاه می کنند که برادر کیست یا اینکه به راستی ها می چسبد یا به چپی ها، متاسفانه بسیاری از پرسشها ما بی علت وارد پرسشها سیاسی می شود درحالی که اگر کسی به نام اصولگرایی خدایی نکرده دزدی کند لطمه اش به من خیلی زیاد است تا اینکه یک اصلاح طلب چنین کاری کند.

من حتما باید به سوءاستفاده اصولگرایان زیاد حساس باشم نه اینکه لاپوشانی کنم یا اینکه اگر از ما بگیرند بگوییم قوه قضاییه سیاسی کاری کرده است و اگر از طرف برابر بگیرند بگوییم که قوه قضاییه اقدام شجاعانه کرده است.

واژه های کلیدی: قانون | معرفی | جوانان | قانونی | احمدی نژاد | بابک زنجانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs