بحث همراه انتقال تصویری سینمای سینمایی

بحث: همراه انتقال تصویری سینمای سینمایی اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی پایان جنجال‌ها راجع به سیارکی به شکل سیگار برگ

پس از جنجال‌های رسانه‌ای راجع به رصد یک شیء مرموز به شکل «سیگار برگ» اخترشناسان در نهایت به این نتیجه رسیدند که این شیء میان‌ستاره‌ای تنها یک سنگ بزرگ است.

پایان جنجال‌ها راجع به سیارکی به شکل سیگار برگ

پایان جنجال ها راجع به سیارکی به شکل سیگار برگ

عبارات مهم : ستاره

پس از جنجال های رسانه ای راجع به رصد یک شیء مرموز به شکل «سیگار برگ» اخترشناسان در نهایت به این نتیجه رسیدند که این شیء میان ستاره ای تنها یک سنگ بزرگ است.

به گزارش خبرآنلاین، دانشمندان با برنامه جست وجوي ارتباطات فرازميني موسوم بهListen اعلام كردند كه مشاهدات اوليه راجع به نخستين شيء ميان ستاره اي آشنا شده، هيچ نشانه غيرمعمولي راجع به اين شيء 400متري را نشان نمي دهد.

پایان جنجال‌ها راجع به سیارکی به شکل سیگار برگ

هيچ موج راديويي مستقيم يا پخش شده است اي از اين شيء مشهور به اوموآموآ دريافت نشده هست. برخي از رسانه هاي با خاطر شكل عجيب و غريب اين سيارك آن را فرستاده اي از سوي فرازميني ها خوانده بودند.

واژه های کلیدی: ستاره | سیگار | پایان | رسانه ای | رسانه ها | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs